...

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku

Kategoria: Prawo

Od lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to pierwszy krok w kierunku działań zmierzających do poprawy powietrza i likwidacji źródeł jego zanieczyszczenia. Co to jest CEEB? Gdzie można znaleźć formularz i do kiedy należy złożyć deklarację?

1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców ogrzewanych budynków. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca deklarację należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od daty rozporządzania. Właściciele instalacji uruchomionych po 1 lipca mieli na dotrzymanie obowiązku 14 dni. Niedotrzymanie tych terminów grozi karą do 5 tys. zł.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Konieczność złożenia deklaracji o źródła ogrzewania budynku to pierwszy krok do budowy ogólnopolskiego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB. Ewidencja ma gromadzić dane na temat budynków i lokali w zakresie eksploatacji:

 

  • Źródeł ciepła, również z sieci ciepłowniczej
  • Źródeł energii elektrycznej
  • Spalania paliw

 

Za budowę systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budownictwa. Celem powstania CEEB jest poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównych przyczyn jego zanieczyszczenia. Jakie działania planowane są w dalszych etapach działalności?

 

W kolejnych etapach działalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają zostać uruchomione usługi, dzięki, którym obywatele będą mogli poprawić stan techniczny budynku oraz instalacji odpowiedzialnych za ogrzewanie. Następnie baza ma zostać uzupełniona o metody i źródła pozyskiwania dofinansowania na termomodernizacje oraz wymianę źródeł ciepła pozyskanego. Aby jednak było to możliwe, najpierw komisja musi zgromadzić dane o obecnych źródłach ogrzewania budynków. W tym celu konieczne jest wypełnienie deklaracji.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

 

Jak złożyć deklarację dla CEEB?

Deklarację można złożyć online przez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do tego celu będzie potrzebny profil zaufany lub e-dowód. Istnieje także możliwość złożenia deklaracji w formie tradycyjnej. Papierowy dokument można znaleźć w urzędzie miasta lub gminy, a także pobrać do druku ze strony Nadzoru. Wypełnioną deklarację można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w stosownym urzędzie.

Istnieją dwa rodzaje formularze deklaracji dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Dokument nie jest skomplikowany, a jego wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Należy wpisać w nim podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko lub nazwę właściciela i zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o rodzaju i liczbie źródeł ciepła lub spalania paliw, a także ich przeznaczeniu.

 

 

Jaki jest cel zbierania danych przez CEEB?

Powodem powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest planowane wdrożenie działań mających na celę poprawę jakości powietrza oraz likwidację przyczyn zanieczyszczenia. Na szczycie czarnej listy znajdują się substancje odpowiedzialne za powstawanie smogu, a więc te pochodzące z sektora bytowo-komunalnego. Zebrane przez CEEB dane pozwolą na wdrożenie efektywnych rozwiązań na poziomie centralnym.

Wśród nich znajduję się m.in. dostarczenie obywatelom narzędzi umożliwiających modernizację lub wymianę źródeł ogrzewania budynku, które wpływają negatywnie na stan powietrza. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być gotowa do sierpnia 2023 roku. Znajdzie się w niej około 5 mln budynków. Podstawą do uruchomienia systemu ewidencji jest nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Silesia Solar