Bezpłatna konsultacja >
...

Fotowoltaika na gruncie 10 kWp w Imielinie

 

Ponieważ roczne zużycie budynku wynosi 8500 kWh, a system opustów pozwala na odbiór od OSD 80% wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci, generator PV o mocy 10 kW pozwoli wyprodukować w ciągu roku około 10 000 kWh prądu, więc odbierając z sieci około 8000 kWh inwestor nie powinien płacić opłat za energię. Zwrot z inwestycji przewidziany jest na 8-9 lat, a jeżeli wzrosną ceny prądu to okres ten będzie krótszy. A najważniejsze jest to, że dzięki tej instalacji, w okresie 25lat jej użytkowania nie trafi do atmosfery 200 ton CO2. Instalacja fotowoltaiczna jest zlokalizowana w Imielinie.