...

Dotacja Mój Prąd 3.0

Kategoria: Dotacja Mój Prąd 3.0

„Mój prąd 3.0” to nowy program Ministerstwa Środowiska, w ramach którego można starać się o dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z programu oraz na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

 

Wysokość i warunki dofinansowania do fotowoltaiki "Mój Prąd 3.0

W ramach programu „Mój prąd 3.0”, osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą otrzymać dopłatę do instalacji fotowoltaiki w wysokości 3000 zł. Ważne jest, aby kwota nie przekraczała 50% kosztów całej instalacji. Jest to znacznie mniej niż w latach 2019 i 2020, gdy beneficjenci mogli liczyć nawet na 5000 zł dotacji. Nadal jednak program stwarza korzystne możliwości dla osób, które chcą przejść na odnawialne źródła pozyskiwania energii.

 

Beneficjenci programu

Niższe dofinansowanie wynika z mniejszego budżetu programu „Mój prąd” na 2021 rok, które wynosi 534 mln zł. Ta kwota realnie oznacza dotacje dla 178 tys. gospodarstw domowych. Program skierowany jest do osób, które po raz pierwszy inwestują w fotowoltaikę w danym punkcie poboru energii elektrycznej. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację dla danego licznika energii, co oznacza, że w ramach jednego programu właściciele dwóch domów mogą złożyć dwa niezależne wnioski. To samo dotyczy większej ilości obiektów.

Dodatkową korzyścią jest fakt, że dotacja nie jest opodatkowana. Dofinansowanie trafi więc w całości na konto beneficjenta. Dotacje można także łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisać ją od podatku dochodowego PIT. Dotyczy to instalacji fotowoltaicznych o wartości nieprzekraczającej 53 tys. zł. Dotacji nie można natomiast łączyć z programem „Czyste powietrze” lub innymi programami dopłat i subsydiowania kredytów.

 

Na jakie instalacje udzielane jest dofinansowanie?

Program „Mój Prąd 3.0” w całości przeznaczony jest na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Dotacja nie wspiera więc zakupu magazynów energii lub ładowarek do samochodów elektrycznych. Dofinansowanie można uzyskać na instalacje fotowoltaiczne o mocy w przedziale od 2 do 10 kW przeznaczonych do zamontowania na ścianach lub dachach wybudowanych budynków. Dotacja nie będzie przyznawana na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej, ani dla właścicieli obiektów będących jeszcze w budowie.

 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca. Program obejmie koszty poniesione w związku z instalacją fotowoltaiki od 1 lutego 2020 do 22 grudnia 2021 roku. Dofinansowanie można otrzymać więc również na instalacje, które już zostały zrealizowane. Terminy rozpatrywania wniosków uzależnione są od średniej liczby wniosków wpływających w danym tygodniu i wynoszą od 30 do 75 dni roboczych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze będą przekazywane beneficjentom na bieżąco.

Nabór do programu potrwa do 22 grudnia lub wcześniejszego wyczerpania budżetu. Szacuje się, że budżet może wyczerpać się już w połowie lipca lub sierpnia, dlatego osoby chętne do skorzystania z dotacji w ramach programu, nie powinny zbyt długo zwlekać ze złożeniem wniosku.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej może zostać złożony przez właściciela instalacji lub osobę podpisaną jako strona na umowie zakupu i dystrybucji energii. Beneficjent może także upoważnić do złożenia wniosku instalatora fotowoltaiki lub inną osobę. Do wniosku powinny być załączone kopie faktur za poniesione wydatki (jeśli instalacja już istnieje) oraz potwierdzenie daty przyłączenia do sieci energetycznej.

Wniosek należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony NFOŚiGW lub strony ministerialnego programu www.mojprad.gov.pl. Od 2021 roku składanie wniosków w formie papierowej nie jest możliwe. Dotyczy to także instalatorów będących partnerami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jakie są obowiązki beneficjenta?

Możliwość skorzystania z programu związana jest także z pewnymi obowiązkami po stronie beneficjenta. Najważniejszym z nich jest terminowa eksploatacja dotowanej instalacji fotowoltaicznej. Okres trwałości instalacji w programie „Mój Prąd 3.0” wynosi 5 lat od daty wpływu dofinansowania, co oznacza, że w tym okresie nie można jej zdemontować. Trzeba również pamiętać o dokonaniu stosownej cesji przy sprzedaży nieruchomości.

Po otrzymaniu dofinansowania do fotowoltaiki beneficjent ma także obowiązek niezwłocznego umieszczenia przy instalacji tablicy informacyjnej o treści „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”. Tabliczka powinna znajdować się w wyraźnym miejscu i posiadać format nie mniejszy niż A4.

Gwarancją sprawnej realizacji oraz bezproblemowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej jest wybór doświadczonej firmy, która doradzi w wyborze i podejmie się instalacji paneli fotowoltaicznych.