...

Kontrole instalacji fotowoltaicznych

Kategoria: Blog

W roku 2023 coraz powszechniejszą praktyką stają się kontrole instalacji fotowoltaicznych, przeprowadzane przez inspektorów z firmy Tauron oraz Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Aby uniknąć ewentualnych problemów, ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takiej kontroli.

Kontrole te mają na celu zapewnienie, że instalacje fotowoltaiczne działają zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz spełniają normy dotyczące wydajności i jakości. Dlatego warto podjąć kilka kluczowych kroków w celu przygotowania się do kontroli:

Jak przygotować się do kontroli instalacji PV?

Kontrole instalacji PV przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego zdarzają się coraz częściej. Nie ma powodu do obaw gdy instalacja została wykonana z Naszą Firmą. Najczęściej wystarczy przesłanie protokołu odbioru i kontrola otrzymuje pozytywną ocenę. Dla instalacji powyżej 6,5 kW wymagane są również uzgodnienia z Rzeczoznawcą d.s. przeciwpożarowych i zawiadomienie do PSP. Na prośbę Naszych klientów udostępniamy komplet dokumentów.

Co w sytuacji gdy Firma, która wykonywała instalację już nie istnieje?

Sytuacja się komplikuje w momencie kiedy firma wykonująca instalację zakończyła działalność lub po prostu nie odbiera. Możemy skontaktować się z przynależną jednostką PSP i poprosić o udostępnienie kopii dokumentów. Jeżeli i to rozwiązanie nie przyniesie zamierzonego skutku a kontrola nie otrzyma pozytywnej opinii należy w trybie pilnym uzupełnić braki. Nasi specjaliści pomogą wyjść z każdej opresji.

Działanie instalacji- nieprawidłowości ?
Przypominamy, że w przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do ich usunięcia. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować wykonawcę instalacji. Jeżeli firma wykonująca instalację zakończyła działalność lub po prostu nie odbiera pomożemy Wam rozwiązać problem.

* Zabezpieczenia:

- przeciwprzepięciowe po stronie DC i/lub AC,
-nadprądowe
-różnicowo-prądowe
Zasygnalizują stwierdzone nieprawidłowości w działaniu poprzez zmianę koloru znacznika uszkodzenia z zielonego na czerwony, lub inny sposób zależny od wykorzystanego zabezpieczenia. W przypadku ich zadziałania, należy poinformować wykonawcę instalacji w celu ustalenia przyczyny i usunięcia awarii. 

Nie należy wymieniać, czy też naprawiać we własnym zakresie któregokolwiek z zabezpieczeń.

* Panele fotowoltaiczne, falowniki okablowanie systemu:

W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego działania modułów oraz okablowania, należy niezwłocznie poinformować wykonawcę instalacji, wyłączyć falownik oraz zabezpieczenie nadprądowe (potocznie zwane ,,S''). Zabrania się dotykania któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów systemu.

 *Oznakowanie

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku oznaczenia instalacji, należy poinformować wykonawcę instalacji celem ponownego uzupełnienia. (Oznaczenie ,,Uwaga instalacja fotowoltaiczna'' oraz ,,Uwaga nie dotykać instalacja elektryczna'')

W sytuacji, w której nie mamy kontaktu z wykonawcą naszej instalacji PV należy poprosić o pomoc osobę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi, lub zadzwonić do firmy Silesiasolar, postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu.