...

5 ulg podatkowych, o których warto pamiętać zakładając fotowoltaikę w firmie

Kategoria: Blog

Decydując się na instalację fotowoltaiki, warto wiedzieć także o tym, na jakie ulgi podatkowe może liczyć firma. Zarówno w przepisach ogólnopolskich, jak i lokalnych istnieje kilka opcji, z których może skorzystać przedsiębiorca. Oto 5 ulg podatkowych do fotowoltaiki dla firm.

  1. Zwrot podatku VAT za fotowoltaikę dla przedsiębiorców
  2. Ulga termomodernizacyjna fotowoltaiki dla biznesu
  3. Ulga za złe długi fotowoltaiki dla przedsiębiorców
  4. Ulga na podatek od nieruchomości fotowoltaiki dla małych firm
  5. Ulga podatkowa dla rolników za fotowoltaikę

1. Zwrot podatku VAT za fotowoltaikę dla przedsiębiorców

Firma, która kupuje i instaluje panele słoneczne oraz inne komponenty fotowoltaiczne, może skorzystać z możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT, co może znacząco obniżyć koszty poniesione przez firmę, przyczyniając się do poprawy rentowności inwestycji fotowoltaicznej. Warto jednak zaznaczyć, że zasady i procedury dotyczące zwrotu podatku VAT mogą się różnić w zależności od przepisów podatkowych. Dlatego zawsze zaleca się skonsultować z lokalnymi władzami podatkowymi lub doradcą podatkowym w celu uzyskania konkretnych informacji i wskazówek dotyczących procedur zwrotu podatku VAT w kontekście inwestycji w fotowoltaikę dla firm. Może być to istotne wsparcie dla wielu przedsiębiorców.

2. Ulga termomodernizacyjna fotowoltaiki dla biznesu

W ramach Programu "Mój Prąd" dla firm istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych. Program ten umożliwia firmom, w tym również mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, uzyskanie wsparcia finansowego na inwestycje w fotowoltaikę. Dofinansowanie może obejmować zakup i montaż paneli słonecznych oraz niezbędne prace instalacyjne. To wsparcia w ramach programu jest udzielane w formie bezzwrotnej dotacji lub kredytu preferencyjnego, w zależności od możliwości przedsiębiorstwa. Warunki i zasady uzyskania wsparcia są określane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

3. Ulga za złe długi fotowoltaiki dla przedsiębiorców

Jest to bardzo szerokie pojęcie, które dotyczy sytuacji, gdy firmy borykają się z problemami niespłacanych należności. Mimo to może mieć także odniesienie do fotowoltaiki dla firm. Dzieje się tak, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje energię elektryczną wyprodukowaną przez swoje instalacje fotowoltaiczne konkretnym odbiorcom. Może się wówczas pojawić problemem nieuregulowanych należności. Wtedy pojawia się opcja skorzystania z ulgi na długi, co pozwala na odzyskanie podatku dochodowego oraz VAT, które zostały zapłacone do urzędu.

4. Ulga na podatek od nieruchomości fotowoltaiki dla małych firm

W niektórych przypadkach, przepisy lokalne mogą przewidywać zwolnienie z podatku od nieruchomości firmom, które zainstalowały instalacje fotowoltaiczne. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie musi płacić podatku za nieruchomość, na której znajduje się taki system. W innych sytuacjach przepisy mogą obejmować także obniżenie wysokości podatku od nieruchomości dla firm posiadających instalacje fotowoltaiczne. To sprawia, że firma płaci niższe stawki podatku. Warto pamiętać tylko o tym, że nie są przepisy ogólnokrajowe, dlatego należy wcześniej zapoznać się z możliwościami, jakie dają lokalne władze. Mali przedsiębiorcy także z powodzeniem mogą z tego skorzystać.

5. Ulga podatkowa dla rolników za fotowoltaikę

W Polsce istnieje ulga w podatku rolnym związana z fotowoltaiką. Podatnicy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku rolnego lub obniżenie jego stawki na gruntach przeznaczonych na produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki. Ta ulga stanowi zachętę dla rolników do inwestowania w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne. Korzystanie z niej przyczynia się do zmniejszenia obciążenia podatkowego i może sprawić, że inwestycja w fotowoltaikę na gruntach rolnych staje się bardziej opłacalna.

Warto wiedzieć, na jakie ulgi podatkowe na fotowoltaikę może liczyć firma, bo dzięki temu można wiele zyskać. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, najlepiej będzie zapoznać się z przepisami lub skonsultować się z doradcą podatkowym, który doradzi nam co i jak należy zrobić.