...

Co obejmuje dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm Czyste Powietrze?

Kategoria: Blog

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, w jakim zakresie możesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze? Jak wygląda rozliczanie fotowoltaiki dla firm z tego projektu? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak szerokie możliwości wsparcia źródeł energii odnawialnych oferuje program Czyste Powietrze.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii stało się jeszcze bardziej popularne w ostatnich latach ze względu na politykę rządu zmierzającą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Atrakcyjne programy dofinansowania wspierające inwestowanie w bardziej ekologiczne rozwiązania energetyczne sprawiają, że fotowoltaika dla firm cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Jedną z form dotacji do fotowoltaika dla firm jest program Czyste Powietrze. Obejmuje on różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w tym również instalację systemu solarnego i kompleksową termomodernizację budynku.

Wysokość dotacji do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych dochodów i ustalana na podstawie określonych progów:

  • Próg podstawowy dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł;
  • Próg podwyższony dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1894 zł (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego) lub 2651 zł (gdy budynek zamieszkuje jedna osoba);
  • Próg najwyższy dotyczy gospodarstw, w których dochód nie jest wyższy niż 1090 zł na jedną osobę w sytuacji, gdy w budynku zamieszkuje więcej osób lub 1526 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wsparcie z programu Czyste Powietrze na fotowoltaikę dla firm w 2023 roku obejmuje również możliwość otrzymania pożyczki preferencyjnej w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. Jej oprocentowanie zmienne nie może przekroczyć stawki WIBOR 12M + 70 punktów bazowych, jednak zwykle nie jest niższe niż 2%. Rozliczenie otrzymanych środków na fotowoltaikę dla firm powinno nastąpić w ciągu 15 lat, a inwestycja musi zostać zrealizowana nie później niż 30 miesięcy od złożenia wniosku.

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm obejmuje nie tylko zakup paneli fotowoltaicznych, ale również inwerterów, mierników energii i koszty montażu. Na poziomie podstawowym udzielana jest dotacja do 30 000 zł, poziom podwyższony to dofinansowanie sięgające 37 000 zł, natomiast poziom najwyższy obejmuje wsparcie do 69 000 zł. Dodatkowo można skorzystać z dopłat na sam zakup i montaż fotowoltaiki dla biznesu — na poziomie podstawowym i podwyższonym dotacja ta wynosi 5000 zł, a na najwyższym 9000 zł.

Dofinansowanie do pomp ciepła z programu Czyste powietrze

Oprócz dofinansowania na fotowoltaikę dla przedsiębiorców z programu Czyste Powietrze można uzyskać wsparcie na wymianę starego źródła ogrzewania na pompę ciepła. Podobnie jak w przypadku fotowoltaiki dla firm przedsiębiorca ma do wyboru dotację lub pożyczkę o niskim oprocentowaniu przeznaczoną na pokrycie 95% poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia zależy od wybranego typu pompy ciepła i progu dofinansowania, do którego została zakwalifikowana dana osoba.

Dotacja na powietrzną pompę ciepła może wynosić od 4 400 zł do 11 100 zł. Dopłata do pompy ciepła powietrze-woda waha się w granicach od 12 600 zł do 31 500 zł, natomiast dotacja do urządzenia o podwyższonej klasie efektywności oscyluje w granicach od 19 400 zł do 35 200 zł. Dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła odznaczającej się wysoką efektywnością może wynosić 28 000 zł do 50 900 zł.

Dofinansowanie na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i C.W.U.

W ramach programu Czyste Powietrze istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i C.W.U. — m.in. wymianę rurociągów, grzejników i izolacji, zastosowanie armatury regulacyjnej, ekranów zagrzejnikowych czy też wyposażenie instalacji w system cyrkulacyjny.

Demontaż starego źródła ciepła i instalacja nowego może obejmować kompleksową lub częściową termomodernizację. W ramach programu Czyste Powietrze dostępne są trzy progi dofinansowania — na poziomie podstawowym przedsiębiorąca może uzyskać maksymalnie 66 000 zł wsparcia, na poziomie podwyższonym 99 000 zł, a na poziomie najwyższym aż 135 000 zł. Należy jednak pamiętać, że kwoty te dotyczą pełnej termomodernizacji obejmującej zainstalowanie systemu fotowoltaicznego.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania może obejmować:

  • montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła przeznaczonych do C.W.U.;
  • zakup i założenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • ocieplenie przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, okien i zewnętrznych drzwi;
  • audyt energetyczny, ekspertyzy i dokumentację projektową.

Warto zaznaczyć, że w ramach programu Czyste Powietrze przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1 200 zł na audyt energetyczny dotyczący wszystkich podejmowanych działań.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi wsparcia fotowoltaiki dla firm wysokość dotacji jest uzależniona od uzyskiwanych przez przedsiębiorcę dochodów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się o dofinansowanie na takie odnawialne źródła energii jak systemy solarne, pompy ciepła czy też kompleksową termomodernizację.