...

Dla jakich firm jest dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach Energia Plus?

Kategoria: Blog

W ostatnim czasie coraz głośniej jest o odnawialnych źródłach energii, które obejmują tę wytwarzaną z promieni słonecznych, wiatru, wody czy zasobów geotermalnych. Warto więc wiedzieć, że istnieją programy, jak Energia Plus, dzięki któremu możliwe jest dofinansowanie fotowoltaiki dla firm. Chcecie dowiedzieć się więcej? Czytajcie dalej!

Czym jest program dotacji fotowoltaiki dla firm w 2023 Energia Plus?

Podstawowym założeniem programu fotowoltaiki dla firm, Energia Plus, jest zmniejszenie negatywnego wpływu działań przedsiębiorstw na środowisko, głównie poprzez poprawę jakości powietrza. Program ten realizowany jest od 2019 roku, a jego zakończenie planowane jest na 2030 rok. Co ważne, same umowy na dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm podpisywane będą do 2027 roku, natomiast środki wydatkowane do 2030.

Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki w ramach Energia Plus?

Chcący skorzystać z dotacji do fotowoltaiki dla przedsiębiorców w ramach programu Energia Plus to przedsiębiorcy, o których mówi ustawa z 6 marca 2018 roku, czyli Prawo przedsiębiorców. Zaliczyć do nich można:

  • osoby fizyczne wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym zdolność prawną przyznaje odrębna ustawa.

Co warte zaznaczenia, w regulaminie dofinansowania do fotowoltaiki dla biznesu, Energia Plus, nie znajdziemy żadnych ograniczeń omawiających wielkość przedsiębiorstwa. Z powodzeniem więc nawet jednoosobowe działalności gospodarcze mogą skorzystać z tego programu.

Jakie są warunki przyznania  dofinansowania fotowoltaiki dla firm w 2023?

A na jakich zasadach przyznawane jest dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w ramach programu Energia Plus? Otóż przede wszystkim chęć udziału w programie wiąże się z koniecznością przygotowania i złożenia odpowiednich dokumentów, które rozpatrywane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co ważne, wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej i zatwierdza się je podpisem elektronicznym na ePUAP. Każdy złożony wniosek sprawdzany jest przez pryzmat spełnienia 3 kryteriów, do których zaliczamy dopełnienie wszelkich formalności, realizacji ekologicznych celów, a także długofalowych korzyści dla środowiska.

Warto również doprecyzować, iż jeśli przedsiębiorca prowadzi dwie odrębne działalności, koniecznie musi złożyć dwa wnioski i przedstawić dwa komplety niezbędnych dokumentów do programu dofinansowania do fotowoltaiki dla firm.

Jak widać, z programu dofinansowania do fotowoltaiki dla firm Energia Plus, skorzystać mogą wszystkie chętne przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu. Mamy zatem nadzieję, że udało przekonać się Was do zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i wdrożenia tego typu rozwiązań we własnych firmach, tym bardziej że korzystając z dopłat, można znacząco obniżyć koszty inwestycji na starcie.