...

Gdzie i do kiedy składać wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki dla firmy?

Kategoria: Dotacja Mój Prąd 5.0-Blog

Coraz więcej osób inwestuje w fotowoltaikę, w naszym kraju działa wiele programów finansujących tego typu inwestycje. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy skupić się na dotacjach na fotowoltaikę dla firm. Przedstawiamy, jakie możliwości finansowania mają przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad ekologicznymi rozwiązaniami.

Czy firmy mogą skorzystać z dofinansowania fotowoltaiki?

Obecnie fotowoltaikę finansować można na kilka różnych sposobów, aktualnie działa 7 programów dofinansowania do fotowoltaiki, a są to:

 • Mój Prąd,
 • Czyste Powietrze,
 • Czyste Powietrze Plus,
 • Stop Smog,
 • Agroenergia,
 • Zielona energia w gospodarstwie rolnym,
 • Energia Plus.

Niestety, ze wszystkich wyżej wymienionych programów, tylko jeden z nich dostępny jest dla przedsiębiorców. Cała reszta dotacji skierowana jest do osób fizycznych lub rolników.

Czym jest program Energia Plus?

Program Energia Plus pozwala na sfinansowanie fotowoltaiki dla firm, skorzystać z niego mogą osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Program trwa od 2019 roku aż do 2030 roku. Co ciekawe, osoby, które prowadzą więcej niż jedną firmę, mogą składać wnioski o dotację na różne działalności gospodarcze. Program nie przewiduje żadnych ograniczeń w związku z wielkością firmy, o dofinansowanie mogą starać się nawet osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Gdzie i do kiedy składać wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki dla firm?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać jedynie z programu Energia Plus. Program ma na celu propagowanie ekologicznego prowadzenia firmy, zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawę jakości powietrza. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm udzielane jest w formie pożyczki.

Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki z programu Energia Plus przesyła się przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) i można je składać aż do wyczerpania alokacji środków. Wnioski można także dostarczyć bezpośrednio w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki dla firm Energia Plus?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wniosek o dotację można składać elektronicznie przez stronę GWD, który należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego na ePUAP. Trzeba jednak najpierw przygotować dokumenty:

 • zezwolenie na emisję gazów i pyłów,
 • schemat technologiczny inwestycji (uproszczony),
 • sprawozdanie finansowe firmy z ostatnich 3 lat,
 • opinia biegłego nt. sprawozdania finansowego,
 • sprawozdanie statystyczne (wzór F-01),
 • statut spółki,
 • dokumenty potwierdzające źródła finansowania,
 • model finansowania projektu.

Możliwe, że potrzebne będą także inne dokumenty, ale o tym poinformuje nas urzędnik.

Energia Plus dla firm pozwala sfinansować fotowoltaikę, jednak program działa w formie pożyczki. Warto jednak wiedzieć, że oprocentowanie pożyczki w ramach programu Energia Plus jest raczej niskie i nie przekracza 5%, a można ją spłacać przez 15 lat.