...

Jak jest rozliczana fotowoltaika dla firm?

Kategoria: Blog

Systemy fotowoltaiczne są coraz częściej wykorzystywane przez firmy w celu zmniejszenia kosztów energii i zwiększenia zrównoważonego działania. Rozliczanie systemów fotowoltaicznych dla firm jest podobne do rozliczania dla domów prywatnych, ale ma kilka dodatkowych aspektów. W dzisiejszym artykule szczegółowo je omówimy.

Fotowoltaika dla firm a zasada zielonych certyfikatów

Firma produkująca energię z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, może otrzymać tzw. zielone certyfikaty. Są to dokumenty potwierdzające wytworzenie pewnej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Są one częścią systemu wsparcia dla OZE w wielu krajach, w tym w Polsce. Zasada działania zielonych certyfikatów jest stosunkowo prosta. Za każde 1 MWh wyprodukowanej energii ze źródła odnawialnego, producent otrzymuje jeden zielony certyfikat. Zielone certyfikaty mogą być sprzedane innym podmiotom, na przykład firmom energetycznym, które są zobowiązane do wykupu pewnej ilości energii ze źródeł odnawialnych, lub innym firmom, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy.

Mikroinstalacje i małe instalacje fotowoltaiczne

Rozliczanie energii dla mikroinstalacji i małych instalacji jest często realizowane na zasadzie tzw. prosumenckiego systemu rozliczeń (net metering lub net billing). Prosumer to termin pochodzący od połączenia słów PROducer i conSUMER, co oznacza, że użytkownik jest zarówno producentem, jak i konsumentem energii.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 50 kW)

W przypadku mikroinstalacji, nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez system fotowoltaiczny, których nie zużyto od razu, są przekazywane do sieci energetycznej. Za dostarczoną energię użytkownik otrzymuje tzw. rabat na rachunek za prąd. Ten rabat jest zazwyczaj rozliczany w cyklach rocznych.

Konkretnie, energia dostarczona do sieci jest odejmowana od energii pobranej z sieci. Jeżeli więcej energii zostało dostarczone do sieci niż pobrane, użytkownik otrzymuje rabat na przyszłe rachunki za energię. W Polsce nadwyżki energii z mikroinstalacji nie są jednak wypłacane w gotówce, a przekazywane na kolejne rozliczeniowe okresy.

Małe instalacje fotowoltaiczne (50 kW do 500 kW)

Dla małych instalacji (od 50 kW do 500 kW) zasady rozliczeń są podobne jak dla mikroinstalacji, ale mogą wymagać bardziej zaawansowanego systemu pomiaru dwukierunkowego. System taki mierzy zarówno energię dostarczaną do sieci, jak i pobieraną z sieci.

Ulgi podatkowe związane z fotowoltaiką dla firm

Firmy mogą korzystać z różnych ulg podatkowych i dotacji związanych z inwestycją w odnawialne źródła energii. Na przykład, koszty fotowoltaiki dla firm związane z instalacją systemu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Fotowoltaika dla firm a umowa o zakupie energii

Firmy mogą również podpisać umowę o zakupie energii (Power Purchase Agreement, PPA) z innymi podmiotami. W ramach takiej umowy, firma produkująca energię zobowiązuje się dostarczać energię do firmy nabywającej przez określony czas, a firma nabywająca zobowiązuje się kupować energię po ustalonej cenie.

Kwestie prawne i finansowe związane z systemami fotowoltaicznymi dla firm mogą być skomplikowane, więc zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.