...

Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę dla firmy w ramach programu Czyste Powietrze?

Kategoria: Blog

Program Czyste Powietrze należy do jednych z najbardziej znanych źródeł wsparcia dla osób, które chciałby zainwestować w odnawialne źródła energii. Z dofinansowania tego mogą skorzystać głównie osoby fizyczne, jednak program ten może stanowić również okazję do pozyskania dotacji przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność zarejestrowaną na miejsce zamieszkania. Podpowiemy Ci, jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm w 2023 roku.

Określ zakres inwestycji w fotowoltaikę

Przed złożeniem wniosku o przyznaje środków z programu Czyste Powietrze na instalację odnawialnego źródła energii, należy zastanowić się, jaki zakres będzie miała inwestycja. Należy pamiętać, że fotowoltaika dla firm podlega ścisłym przepisom, dlatego bardzo istotną kwestię stanowi to, aby instalacja spełniała niezbędne normy jakości i bezpieczeństwa. Warto wziąć pod uwagę rodzaj paneli, komponentów i inwerterów, które zostaną wykorzystane do stworzenia systemu. Ważne jest również przygotowanie szacunkowych kosztów inwestycji uwzględniających wydatki na zakup materiałów i podłączenie instalacji, aby móc je podać we wniosku.

Złóż wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm

W 2023 roku dotacje na fotowoltaikę dla firm z programu Czyste Powietrze uległy podwyższeniu, a osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą z niej skorzystać pod warunkiem, że ich roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. By ubiegać się o dofinansowanie na założenie fotowoltaiki, należy przygotować i złożyć odpowiedni wniosek.

Zgodnie z zasadami finansowania fotowoltaiki dla firm do wniosku należy dołączyć wyciąg z księgi wieczystej lub dokument potwierdzający prawo własności domu, a w przypadku współwłasności zgodę współwłaściciela na realizację inwestycji. Wymagany jest również dokument potwierdzający zgodę współmałżonka, jeśli osoba ubiegająca się o dofinansowanie pozostaje w małżeńskiej wspólnocie majątkowej. Natomiast w przypadku starania się o dotację na fotowoltaikę dla biznesu z prefinansowaniem należy dołączyć umowę z wykonawcą.

Wniosek o udzielenie dofinansowania na fotowoltaikę dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność należy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego dla lokalizacji budynku, którego dotyczy przedsięwzięcie. Formularz wniosku można wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu gov.pl lub Generatora Wniosków o Dofinansowanie, podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączając skany niezbędnych dokumentów. Innym sposobem jest wygenerowanie wniosku elektronicznie, a następnie dostarczenie go w formie papierowej do WFOŚiGW. Istnieje także możliwość złożenia wniosku przez jeden z oddziałów banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze.

Zrealizuj inwestycję zgodnie z planem wskazanym we wniosku

Kolejny krok to zakup paneli słonecznych i ich montaż. Dobrym pomysłem jest zwrócenie się w tej kwestii do profesjonalnej firmy zajmującej się fotowoltaiką, która może doradzić wybór optymalnego rozwiązania. Zakładanie systemu solarnego w firmie przez profesjonalistów stanowi gwarancję bezpieczeństwa i pozwala uzyskać maksymalną wydajność energetyczną. Należy pamiętać, że na tym etapie przedsiębiorca pokrywa koszty inwestycji z własnej kieszeni, dlatego bardzo istotne jest zachowanie wszystkich faktur i dokumentów zakupu w celu późniejszego przedstawienia ich w urzędzie. Po zamontowaniu instalacji musi ona przejść audyt energetyczny, aby upewnić się, że system działa prawidłowo.

Złóż wniosek o zwrot poniesionych kosztów

Rozliczenie wydatków na fotowoltaikę dla firm odbywa się po zakończeniu całej inwestycji. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do WFOŚiGW o zwrot poniesionych kosztów. Po zatwierdzeniu przez urząd weryfikacyjny zgodności rzeczywistego stanu instalacji fotowoltaicznej z opisem przedsięwzięcia we wniosku przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie w formie zwrotu części kosztów.

Skorzystanie z dofinansowania na fotowoltaikę dla firm z programu Czyste Powietrze może wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycji. Wykorzystywanie przez jednoosobowe przedsiębiorstwa odnawialnych źródeł energii jest bardzo korzystne dla środowiska naturalnego i kształtuje pozytywny obraz firmy. Jak myślisz, czy pozyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze to opcja, którą warto rozważyć? Podziel się swoją opinią w komentarzu pod artykułem.