...

Jak uzyskać dotacje na fotowoltaikę dla firmy?

Kategoria: Blog

Istnieje wiele programów, w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na założenie paneli solarnych zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi fotowoltaiki dla firm. Jednym z nich jest właśnie program Energia Plus mający na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Sprawdź, jak pozyskać dotację na fotowoltaikę dla firm w 2023 roku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie

Przed złożeniem wniosku znajdź najnowsze informacje na oficjalnej stronie internetowej programu, aby upewnij się, czy Twój rodzaj działalności jest nim objęty. Dokumentacja dotycząca pozyskania dofinansowania na fotowoltaikę dla firm powinna zawierać szczegółowy plan inwestycyjny, kosztorys, informacje o firmie, dokumenty potwierdzające źródła finansowania oraz status prawny przedsiębiorstwa. Składając wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm w 2023 roku, upewnij się, że cała dokumentacja jest kompletna, precyzyjna i zgodna z obowiązującymi wymogami programu Energia Plus.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm?

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać szczegółowy biznesplan, w którym przedsiębiorąca opisuje cel inwestycji, korzyści ekonomiczne, oczekiwane osiągi energetyczne, harmonogram realizacji, plan marketingowy oraz analizę finansową. Zgodnie z zasadami wspierania fotowoltaiki dla firm konieczne jest również dokładne oszacowanie kosztów inwestycji z uwzględnieniem oszczędności energetycznych i finansowych, które przedsiębiorstwo może osiągnąć dzięki fotowoltaice.

Ważną kwestię stanowi także przygotowanie analizy efektywności przemawiającej za opłacalnością inwestycji. Wniosek o pozyskanie funduszy na fotowoltaikę dla firm należy złożyć w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyznaczonym terminie, czyli do 13.12.2024 roku.

Jak wygląda rozliczenie dotyczące fotowoltaiki dla firm?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania na fotowoltaikę dla firm w 2023 roku należy zrealizować inwestycję zgodnie z planem. Dotacja w ramach programu Energia Plus jest udzielana w formie pożyczki wynoszącej od 500 tys. zł do 500 mln zł i nie przekracza 85% kosztów kwalifikowanych. Resztę kosztów, czyli pozostałe 15%, musi pokryć przedsiębiorca z własnego kapitału. Dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm powinno zostać spłacone w ciągu 15 lat od daty otrzymania pierwszej transzy. Istnieje jednak możliwość umorzenia do 10% wypłaconych środków, jednak nie więcej niż 1 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu Energia Plus firmy mogą przejść na ekologiczne źródła energii, co przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Program ten stwarza możliwość angażowania się przedsiębiorców w zrównoważony rozwój, oszczędzanie kosztów energetycznych i promowanie ochrony środowiska poprzez wykorzystanie energii odnawialnej.