Bezpłatna konsultacja >
...

Jaką pojemność magazynu energii do fotowoltaiki dla firmy wybrać?

Kategoria: Blog

Jeśli zależy nam na niezależności energetycznej, warto rozważyć zakup banku energii do fotowoltaiki, dzięki temu możemy korzystać z prądu, nawet w trakcie ogólnej awarii. Dziś sprawdzamy, jak dobrać odpowiednią pojemność magazynu energii do swoich potrzeb. Jeśli zastanawiacie się, jaki magazyn energii wybrać, to czytajcie dalej.

Jak określić wymaganą pojemność i moc?

Trzeba przeanalizować średnie dzienne zużycie energii w budynku, a nie tylko roczne czy miesięczne zużycie, jak ma to miejsce przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznej. Pierwszym krokiem powinna być więc dokładna analiza profilu zużycia energii fotowoltaicznej w firmie, uwzględniająca zarówno aktualne, jak i przewidywane w przyszłości potrzeby energetyczne​​. Należy uwzględnić nie tylko szczyty zużycia, ale także okresy mniejszego zapotrzebowania, aby magazyn energii mógł efektywnie zarządzać nadwyżkami produkowanej energii i dostarczać ją w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Rozwój firmy może wiązać się ze zmianami w zużyciu energii. Planując magazyn energii, warto przewidzieć potencjalny wzrost potrzeb energetycznych, aby uniknąć konieczności rozbudowy systemu.

Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki?

Dobór magazynu energii nie jest prostą sprawą i wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak przyszła cena prądu, wysokość zużycia prądu, cena zakupu i montażu magazynu energii, trwałość baterii, rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych i moc instalacji PV. Optymalna wielkość magazynu energii pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji, czyli zużycia własnej energii z fotowoltaiki, co jest szczególnie ważne w systemie net-billing, gdzie oddawanie energii elektrycznej do sieci jest mało opłacalne​​.

Jaki magazyn energii do fotowoltaiki 10 kW?

Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW warto rozważyć magazyn energii, którego pojemność będzie dostosowana do indywidualnego profilu zużycia energii w Twojej firmie. Jako ogólną zasadę można przyjąć, że pojemność magazynu energii (w kWh) powinna wynosić od 0,8 do 1,3-krotności mocy instalacji PV (w kWp). Przykładowo, dla instalacji 10 kW przyjmując współczynnik 0,4 dla firm zużywających większość energii rano i po południu, magazyn o pojemności około 4 kWh do 13 kWh może być odpowiedni, w zależności od szczegółowej analizy zużycia energii​​.

Jaki magazyn energii do fotowoltaiki 50 kW?

Dla większych instalacji, takich jak 50 kW, dobór magazynu energii staje się bardziej złożony i zależy od wielu specyficznych dla danej firmy czynników. W tym przypadku szczególnie ważna jest dokładna analiza profilu zużycia energii oraz przewidywanych potrzeb w przyszłości. Możliwe, że dla tak dużej instalacji, konieczne będzie zastosowanie magazynu o pojemności znacznie przekraczającej podstawową zasadę 0,8-1,3-krotności mocy instalacji, szczególnie jeśli firma ma duże zapotrzebowanie na energię poza godzinami szczytowej produkcji fotowoltaicznej​​.

Mamy nadzieję, że nasz poradnik ułatwi dobór odpowiedniego magazynu energii. Naszym zdaniem nie zaszkodzi jednak wybrać taki o większej pojemności, dzięki czemu można zmagazynować większą ilość energii. Jeśli macie pytania dotyczące magazynów energii, to skontaktujcie się z nami, służymy pomocą.