Bezpłatna konsultacja >
...

Jak odliczyć fotowoltaikę w firmie od podatku?

Kategoria: Blog

Coraz więcej przedsiębiorców rozważa założenie paneli słonecznych w celu pozyskiwania energii z odnawialnego źródła. Czy montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie można odliczyć od podatku? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby móc zaliczyć zakup paneli solarnych do kosztów prowadzenia działalności? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Jakie są warunki odliczenia fotowoltaiki od podatku?

Fotowoltaika od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorstw, które poprzez inwestycję w montaż paneli słonecznych, mogą znacznie obniżyć wydatki na energię elektryczną. Zaletą montażu instalacji słonecznej może być również opcja odliczenia jej kosztów od podatku po spełnieniu określonych wymagań. Panele fotowoltaiczne powinny być wykorzystywane na potrzeby działalności firmy. Oznacza to, że wyprodukowana energia nie może zostać sprzedana, ale w całości zużyta przez przedsiębiorstwo. Zakładając fotowoltaikę dla firmy, warto pamiętać, aby transakcja zakupu i montażu systemu PV była objęta podatkiem VAT. Wymaga współpracy z przedsiębiorstwem montującym lub sprzedającym system zarejestrowanym jako płatnik VAT. Konieczne jest także zachowanie faktury VAT potwierdzającej dokonanie zakupu. Powinna ona zawierać dane firmy, szczegółowy opis instalacji oraz kwotę transakcji. Dokument ten stanowi podstawę do dokonania odliczenia podatkowego.

Jak można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na montaż paneli słonecznych, podlegają opodatkowaniu VAT wynoszącemu 23%. Jako czynni podatnicy mogą odliczyć tę stawkę od podatku. W ten sposób całość VAT od towarów i usług zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy, a kwota netto inwestycji będzie traktowana jako koszt działalności gospodarczej. Jednak biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycji w fotowoltaikę, nie każdy przedsiębiorca jest w stanie od razu zainwestować potrzebne środki. Z tego względu rośnie zainteresowanie alternatywnymi formami finansowania, m.in. kredytami, i dotacjami na założenie paneli słonecznych. Pozwalają one na zachowanie płynności finansowej firmy, jednocześnie umożliwiając jej inwestycję w zieloną energię.

Możliwość amortyzacji fotowoltaiki w firmie

Małe i średnie firmy mają prawo skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na fotowoltaikę w firmie. Należy jednak pamiętać, że na sposób rozliczenia wpływa charakter montażu paneli solarnych. Jeśli instalacja fotowoltaiczna jest trwale związana z budynkiem, traktuje się ją jako ulepszenie środka trwałego. W takim przypadku wydatki na jej założenie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i rozliczone poprzez odpisy amortyzacyjne od podwyższonej wartości początkowej środka trwałego. Natomiast, gdy panele słoneczne tworzą odrębną konstrukcję, należy je przypisać do odpowiedniej kategorii Klasyfikacji Środków Trwałych, co decyduje o rocznej stawce amortyzacyjnej 7% lub 10% w zależności od grupy.

Przedsiębiorstwa mogą też skorzystać z prawa do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości ceny nabycia środka trwałego. Dotyczy to firm rozpoczynających działalność i małych przedsiębiorstw. Taka forma amortyzacji jest korzystna, ponieważ pozwala na szybsze odzyskanie części kosztów.

Firmy, które zainwestowały w fotowoltaikę, mają możliwość odliczenia od podatku poniesionych podczas zakupu paneli wydatków. Instalacja powinna jednak generować energię tylko na potrzeby przedsiębiorstwa, a nie na sprzedaż. Inwestycja w fotowoltaikę naszym zdaniem jest nie tylko krokiem w stronę bardziej ekologicznego korzystania z energii, ale w dłuższej perspektywie czasu okazuje się całkiem opłacalnym rozwiązaniem. Co myślisz o korzystaniu z paneli słonecznych w przedsiębiorstwie? Daj znać w komentarzu.