...

Mój prąd 5.0

Kategoria: Dotacja Mój Prąd 5.0

Wyższe dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP5)

 

Maksymalne dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP5) może wynieść aż do 58 000 zł.

 

Od 15.12.2022 r. obowiązują wyższe kwoty dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych:

 • do 6 000 zł dla samej instalacji PV,
 • do 7 000 zł dla instalacji PV z dodatkowym elementem,
 • do 16 000 zł dla magazynów energii,
 • do 28 500 zł dla magazynu ciepła/urządzeń grzewczych
  - Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 zł
  - Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
  - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł
  - Pompa ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
 • do 3 000 zł dla systemów zarządzania energią HEMS/EMS
 • do 3 500 zł dla kolektorów słonecznych

Nabór wniosków od 22.04.2023 do 22.12.2023r.

Chcesz pozyskać dotację w wysokości 58 000 zł?

Zostaw swój numer telefonu i adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą.

 

Co to takiego Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP5)

Program jest skierowany do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną  o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing, jest to refundacja ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Na co można pozyskać dofinansowanie z Programu Mój Prąd 5.0?

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW zainstalowanej w istniejącym budynku mieszkalnym
  Ważne!
  Dofinansowaniu nie podlega inwestycja mająca na celu zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
  Ważne! Cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł
 • Zakup i montaż magazynu ciepła/urządzeń grzewczych:
  - Magazyn ciepła: 5 000 zł
  - Gruntowe pompy ciepła  - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda 28 500 zł
  - Pompa ciepła powietrze/wodao podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
  - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł
  - Pompa ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
  - HEMS (ang. home energy management system) to system optymalnego zarządzania energią w budynku.
  - EMS (ang. energy management system) to system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  - Kolektory słoneczne c.w.u.: 3 500 zł

wiata-fotowoltaiczna

W jakiej kwocie można pozyskać dofinansowanie z Programu Mój Prąd 5.0?

 

przedmiot dotacji Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem Zakup i montaż magazynu ciepła/urządzeń grzewczych Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS Zakup i montaż kolektorów słonecznych
c.w.u.
wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych) nie więcej niż 6 000 zł nie więcej niż 7 000 zł nie więcej niż 28 500 zł nie więcej niż 16 000 zł nie więcej niż 3 000 zł nie więcej niż 3 500 zł

 

Łączna suma dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd 5.0 może osiągnąć nawet 58 000 zł.

 

Do kiedy można składać wnioski w ramach programu Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd obowiązuje od dnia 22.04.2023.

 

Jak pozyskać dotację w ramach Programu Mój Prąd 5.0?

 • Należy zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną samą lub z dodatkowymi elementami.
 • Należy skontaktować się z obecnym z dystrybutorem energii o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 • Należy złożyć wniosek(tylko w formie elektronicznej) w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub na stronie www.mojprad.gov.pl.
 • Do wniosku powinny być załączone kopie faktur za poniesione wydatki (jeśli instalacja już istnieje) oraz potwierdzenie daty przyłączenia do sieci energetycznej.

Wszystkie powyższe sprawy załatwimy za Ciebie! Napisz do Nas a nasz Doradca pomoże Ci w realizacji projektu.