Bezpłatna konsultacja >
...

Mój prąd 5.0

Kategoria: Dotacja Mój Prąd 5.0

Wyższe dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP5)

 

Maksymalne dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP5) może wynieść aż do 58 000 zł.

Prawdopodobnie, jest to ostatnia okazja na pozyskanie tak wysokiego dofinansowania na budowę własnych instalacji OZE

 

Od 15.12.2022 r. obowiązują wyższe kwoty dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych:

 • do 6 000 zł dla samej instalacji PV,
 • do 7 000 zł dla instalacji PV z dodatkowym elementem,
 • do 16 000 zł dla magazynów energii,
 • do 28 500 zł dla magazynu ciepła/urządzeń grzewczych
  - Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500 zł
  - Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
  - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł
  - Pompa ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
 • do 3 000 zł dla systemów zarządzania energią HEMS/EMS
 • do 3 500 zł dla kolektorów słonecznych

Nabór wniosków od 22.04.2023 do 22.12.2023r.

Chcesz pozyskać dotację w wysokości 58 000 zł?

Zostaw swój numer telefonu i adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą.

 

Co to takiego Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP5)

Program jest skierowany do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną  o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing, jest to refundacja ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Na co można pozyskać dofinansowanie z Programu Mój Prąd 5.0?

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW zainstalowanej w istniejącym budynku mieszkalnym
  Ważne!
  Dofinansowaniu nie podlega inwestycja mająca na celu zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
  Ważne! Cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł
 • Zakup i montaż magazynu ciepła/urządzeń grzewczych:
  - Magazyn ciepła: 5 000 zł
  - Gruntowe pompy ciepła  - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda 28 500 zł
  - Pompa ciepła powietrze/wodao podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
  - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł
  - Pompa ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
  - HEMS (ang. home energy management system) to system optymalnego zarządzania energią w budynku.
  - EMS (ang. energy management system) to system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  - Kolektory słoneczne c.w.u.: 3 500 zł
instalacja fotowoltaiczan w Pszczynie

created by dji camera

W jakiej kwocie można pozyskać dofinansowanie z Programu Mój Prąd 5.0?

 

przedmiot dotacji Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem Zakup i montaż magazynu ciepła/urządzeń grzewczych Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS Zakup i montaż kolektorów słonecznych
c.w.u.
wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych) nie więcej niż 6 000 zł nie więcej niż 7 000 zł nie więcej niż 28 500 zł nie więcej niż 16 000 zł nie więcej niż 3 000 zł nie więcej niż 3 500 zł

 

Łączna suma dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd 5.0 może osiągnąć nawet 58 000 zł.

 

Do kiedy można składać wnioski w ramach programu Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd obowiązuje od dnia 31.12.2023. lub do wyczerpania puli środków

 

Jak pozyskać dotację w ramach Programu Mój Prąd 5.0?

 • Należy zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną samą lub z dodatkowymi elementami.
 • Należy przyłączyć mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 • Należy złożyć wniosek(tylko w formie elektronicznej) w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub na stronie www.mojprad.gov.pl.
 • Do wniosku powinny być załączone kopie faktur za poniesione wydatki (jeśli instalacja już istnieje) oraz potwierdzenie daty przyłączenia do sieci energetycznej.

Wszystkie powyższe sprawy załatwimy za Ciebie! Napisz do Nas a nasz Doradca pomoże Ci w realizacji projektu.