...

Jak budować panele fotowoltaiczne, nie wykładając swoich środków?

Kategoria: Blog

Zmienia się nasze podejście do OZE. Walka ze smogiem i transformacja energetyczna na horyzoncie skłoniły rząd i banki do zapewnienia preferencyjnych narzędzi finansowania, w tym tych pochodzących z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Przygotowaliśmy zestawienie możliwości.

Chcesz pozyskać dofinansowanie czy kredyt, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Nasi specjaliści z SilesiaSolar Ci w tym pomogą.

 

Dofinansowanie - Program Mój Prąd

Zapewnia bezzwrotne dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie RP. Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. II nabór wniosków 13 stycznia - 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania alokacji środków. Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl. Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW. https://mojprad.gov.pl/

 

Dofinansowanie - Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Realizacja programu 2018-2029. Formą dofinansowania może być dotacja lub pożyczka. Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł. Na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowanie to 7 tys. zł. W przypadku nowobudowanych budynków wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła wraz z przyłączami oraz koszty kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacje fotowoltaiczne z zastrzeżeniem dofinansowania ich wyłącznie w formie pożyczki. https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Kredyt - Ekopożyczka PKO BP

Oprocentowanie 4,99, Okres kredytowania od 2 do 120 miesięcy, Prowizja za udzielenie pożyczki 0,99%, Dostępna również z ubezpieczeniem. https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/ekopozyczka/

 

Kredyt - Pożyczka BOŚ BANK

Marża kredytowa od 3,11%, okres kredytowania do 10 lat, 1% prowizji, kwota kredytu do 75 000, możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy (w przypadku kredytów spłacanych w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych). Promocja energii ze słońca trwa od 3 lutego 2020 do 30 czerwca 2020.

 

Kredyt - ING Eko Pożyczka

Od 01.01 do 31.12.2020. Warunkiem uzyskania Eko pożyczki jest posiadanie systemu Moje ING. Oprocentowanie od 7,99 % do 8,99%. Prowizja 8,99 %. Okres kredytowania do 3 lat oprocentowanie stałe, powyżej 3 lat oprocentowanie zmienne. Aby skorzystać z promocji i otrzymać zwrot prowizji, należy potwierdzić zakup towaru ekologicznego oraz terminowo spłacić 3 raty.

 

Kredyt - PEKAO SA

Pożyczka na cel ekologiczny 1 stycznia - 30 czerwca. Kwota kredytu 5-20 tys. zł. Prowizja 0%. Oprocentowanie 6,99% (z ubezpieczeniem) lub 7,99%. Minimum 80% kwoty kredytu musi być przeznaczona na źródła energii. Okres kredytowania 12-84 miesięcy.